Martina Nylund

Ansvarig koreograf och coach för showgruppen Las Estrellas. 
Tjänstledig under HT2016.