Salsa


Salsa är en genre med ursprung på Cuba och musikstilen/dansen Son. Den vidareutvecklades sedan i New York under 60 och 70-talet, där kubaner som emigrerat till USA började jamma tillsammans med andra ledande musiker från Nordamerika och Latinamerika (Puerto Rico, Colombia, Venezuela, etc.) Musiken tog en annan riktning och just för att det var en blandning (en sås) av olika musikstilar, musiker och kulturer så sägs det att den fick namnet Salsa tack vare grundarna av Fania Records, Johnny Pacheco och Jerry Masucci. De ville ha ett lättuttalat uttryck för den nya genren för att kunna marknadsföra den internationellt. Salsan är numera känd i hela världen och är den mest populära pardansen räknat till antalet utövare. Den är indelad i vad vi på SalsaAkademien definierar som 4 olika huvudkategorier:

Klassisk salsa - Den som är vanligast i större delen av Latinamerika och nog känns igen av flest människor. 
Kubansk salsa - Även kallad Casino och dansas främst på Cuba. Den har även ett stort säte i Miami och Europa.
LA och NY Style salsa - Brukar också kallas Cross Body Salsa - On1 och On2.
Colombiansk salsa - T ex. Cali-style är känd som utpräglad tävlingssalsa men finns också i förenklad socialdansform.

Vår strävan är att våra elever ska kunna åka vart som helst i världen och inte känna några begränsningar i vem man ska kunna dansa med. Därför har vi valt att inte begränsa oss eller våra elever till bara en stil. På nybörjarkursen, fortsättningsnivån och även den tredje nivån forts/medel får man därför lära sig både klassisk salsa, kubansk salsa och även CB salsa. Den colombianska salsan har vi valt att baka in som en del av den klassiska då Cali-style är mer känd som tävlingsstil med mycket akrobatik och väldigt snabba fötter dvs inget man vill testa på ett socialt dansgolv. När man så småningom kommer upp till den fjärde nivån (medel) kan man välja mer specifikt då alla moment blir svårare och därmed inte lika lätt att hålla isär. Indelning och erfarenhetsnivå kan ni läsa om här:

SALSAakademiens terminskurser följer en läroplan som är utformad på läsårsbasis. Detta innebär att man behöver gå både hösttermin och vårtermin innan man är redo för nästa nivå, detta pga att innehållet i kurserna inte är detsamma. Nybörjarkursen är enda undantaget då den ser likadan ut på både höst- och vårtermin. Det spelar dock ingen roll om du börjar på hösten eller våren, det viktiga är som sagt att man går igenom alla kursmoment från hela läsåret.

Nivåer:
Nybörjare (1), Fortsättning (2), Forts/Medel (3), Medel (4), Avancerad (5).
(Numret inom parentes används endast som referens)

Salsa - Nybörjare
0–1 termins erfarenhet. Vi går igenom grunderna i salsa, kubansk stil och linjestil. Du får lära dig grundstegen, grunderna i att föra och följa samt bastekniker som följande nivåer bygger vidare på.
Salsa - Fortsättning
1–2 terminers erfarenhet. Vi går förankrar och bygger vidare på grunderna i salsa, kubansk och linjestil. Du får utveckla dina färdigheter i att föra och följa samt lära dig nya tekniker och kombinationer av figurer; ”turer”.
Salsa - Fortsättning/Medel
3-4 terminers kurs- och socialdanserfarenhet. Vi går som på tidigare nivåer igenom både kubansk salsa, inklusive Rueda de Casino samt linjestil. Vi uppmuntrar till att kombinera kurs och socialdans, för att förbättra förmågan att improvisera på dansgolvet.
Salsa LA/NY - Medel (On1 & On 2)
För den dansvana! En kurs för den som vill koncentrera sig på enbart linjestil (LA-style). Den kräver att man har dansat både socialt och i kurssammanhang minst 3 år. Här går vi även igenom hur man dansar NY-style, det vill säga On2, under terminen.
Salsa Cubana - Medel (inklusive Son)
För den dansvana! En kurs för den som vill koncentrera sig på enbart kubansk salsa. Den kräver att man har dansat både socialt och i kurssammanhang minst 3 år. Här går vi även igenom hur man dansar den kubanska dansen Son under terminen.
Salsa LA/NY- Advanced (On1 & On 2)
En påbyggnadskurs till medelnivån, där man ska ha gått minst 2 terminer. Här fördjupar vi oss även i NY-style, dvs On2, under terminen. Har man inte gått på våra kurser tidigare rekommenderar vi att man går Salsa LA/NY Medel först. Man kan dock fortfarande delta på Prova På-veckan inför terminsstarten och testa. Instruktören kan dock hänvisa till medelnivån om det anses lämpligt.
Salsa Cubana - Advanced (inklusive Son)
En påbyggnadskurs till medelnivån, där man ska ha gått minst 2 terminer. Här fördjupar vi oss även i Son under terminen. Har man inte gått på våra kurser tidigare rekommenderar vi att man går Salsa Cubana Medel först. Man kan dock fortfarande delta på Prova På-veckan inför terminsstarten och testa. Instruktören kan dock hänvisa till medelnivån om det anses lämpligt.


Kom och BAILA med oss!