Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, dvs har du fått bekräftelsemejl är du skyldig att gå kursen ifall vi inte mottagit en korrekt avanmälan.

Avanmälan ska ske minst en vecka innan kursstart, senare avanmälan debiteras med en 300:- avanmälningsavgift per reguljärkurs,150:- för workshops, 500:- för terminskort/studentteam/showgrupp.

Sker kursanmälan mindre än en vecka innan kursstart gäller ändå samma som ovan!

Avhopp från kursen, dvs en avanmälan då kursen redan startat, debiteras med full kursavgift.

Är du anmäld till flera kurser ska en separat avanmälan göras för varje kurs.

Såklart finns det omständigheter att ta hänsyn till (så som sjukdom, ändrat arbetsschema m.m) och kan ni uppvisa ett läkarintyg, jobbintyg eller annat officiellt dokument som verifierar ert avanmälningsbehov behöver ni inte betala någon kursavgift/får redan betald avgift åter. OBS! En avanmälningsavgift utgår alltid då avanmälan sker senare än en vecka innan kursstart, även om intyg kan uppvisas!

Personer anmälda i par samt de med terminskort har förtur vid anmälan, i övrigt antas ni i datumordning efter när er anmälan inkom.

Paranmälan kan inte göras i efterhand.

Hur gör man en avanmälan?

En avanmälan sker via info@salsaakademien.se och som avanmälningsdatum räknas dagen vi fick in mejlet. Uppge namn och referensnummer för anmälan och, vid eventuellt återbetalning, även clearing- och banknummer.